forskning

Ny studie: Mindfulness kan minska ångest

2:08 min

Enligt en ny studie från Lunds universitet kan mindfulness vara behjälplig i behandling att av ångest och posttraumatiskt stressyndrom.

I studien har försökspersoner fått se olika bilder och i vissa fall också fått ofarliga – men obehagliga elstötar samtidigt.

När man sen igen ser samma bild som när man fick en elstöt kunde försökspersonerna känna rädsla. En sådan typ av inlärning kan enligt studien ligga till grund för ångestproblematik.

Personerna i testet delades in i två grupper varav den grupp som tränat mindfulness tydligare minskade rädslan.

– I den grupp som inte tränat mindfulness kom rädsloreaktionerna tillbaka men i mindfulnessgruppen får man inte tillbaka sina rädsloreaktioner, säger Johannes Björkstrand, forskare i psykologi vid Lunds universitet.

För att mindfulness ska hjälpa mot till exempel PTSD och ångest hänger det också på att man får annan terapi samtidigt, enligt studien.