Bräcke kan begära skadestånd

Bräcke kommun har ännu inte tagit ställning till om man ska begära skadestånd av Skanska för utsläppet av asfaltklister i Bräcke.
Räddningstjänsten beräknar saneringskostnaden till mellan 15 000 och 20 000 kronor, enligt Anna Lindqvist, miljöinspektör på Bräcke kommun.