Fyra friades i Allra-målet

Åklagaren: ”Behövs mer kunskap hos tingsrätten”

2:36 min

Alla fyra som åtalades för brott i samband med affärer som gjordes med svenska pensionssparares pengar, inklusive Allras vd Alexander Ernstberger, har friades i dag av Stockholms tingsrätt.

I dag föll domen i det så kallade Allra-målet och Stockholms tingsrätt gick inte på åklagarens linje, utan ogillade samtliga åtalspunkter.

– Det förvånade mig en smula. Det som förvånade mig mest är att de inte har tagit ställning till de punkter jag bedömde var viktiga att bedöma, säger Thomas Hertz, kammaråklagare vid Ekobrottsmyndigheten.

Det var en enig tingsrätt som på fredagen ogillade samtliga åtalspunkter mot de fyra åtalade i Allra-härvan. Åklagaren hade yrkat på mellan sju och fyra års fängelse för bland annat grovt mutbrott, grov trolöshet mot huvudman och grovt bokföringsbrott.

Huvudfrågan har varit om pensionsbolaget betalade överpris för värdepapper som man köpte genom en mellanhand. Åklagaren menar att arvodet till mellanhanden, cirka 170 miljoner kronor, sen delades upp mellan de inblandade och att det orsakade irreparabel skada för pensionsspararna.

Men Stockholms tingsrätt skriver i domen att åklagarsidan inte har lyckats bevisa att arvodet varit oskäligt högt eller att pensionsspararna har tagit skada av affären.

Åklagare Thomas Hertz säger att tingsrätten nu har kunnat slå fast att det inte är överpris att betala en transaktionsavgift på 40 procent av beloppet.

– Jag tror att vi har ett problem med att domstolar förväntas besitta de sakkunskaper som krävs inom alla områden. Det finns möjligheter att begära tingsrätten förordna en sakkunnig som har sakkunskapen. I just det här målet tyckte inte jag det skulle behövas. För jag tyckte att de här tvistefrågorna var så pass klara. Men det visar på ett tydligt behov hos tingsrätten att ha en högre grad av kunskap.

Vad gick fel från din sida?

– Det har lagts fram mycket bevisning, det har varit personer som har haft kanske den största erfarenheten i Sverige de här frågorna, men man har inte tillmätt deras uppgifter någon betydelse. Varför det är så framgår inte av domen. Men jag tror inte att jag hade utformat bevisningen på något annat sätt, säger Thomas Hertz.

Tingsrätten avslår även yrkandet om näringsförbud och Pensionsmyndighetens krav på skadestånd.

Allra-vd:n Alexander Ernstbergers försvarare Slobodan Jovicic säger att domen var väntad och att den innebär en kraftig bakläxa för åklagaren.

– Jag tror att det allmänna uttrycket är att vi givetvis känner äntligen har sanningen kommit fram. Vi har haft möjlighet att föra fram vår klients invändningar och argumentation och bevisning under en samlad process.

– Det nästa draget är åklagarens, säger Slobodan Jovicic.

Och det draget blir att överklaga.

– Jag har för avsikt att överklaga, framförallt för att jag vill att alla frågor i målet ska bli belysta, säger åklagare Thomas Hertz.