”Utveckling åt fel håll”

Sverige sänker biståndet till Tanzania

2:07 min

Sverige sänker biståndet till Tanzania de kommande fem åren. Det har regeringen beslutat med anledning av att Tanzania har en negativ utveckling när det gäller mänskliga rättigheter och demokratiskt utrymme.

Biståndet kommer minska med en fjärdedel från 800 miljoner till 600 miljoner kronor per år.

– Vi kommer att minska biståndet till Tanzania. Vi har varit en stor aktör i landet under många år, som ett samarbetsland, men utvecklingen under de senaste åren har gått åt fel håll. Krympande demokratiskt utrymme, hårdare tag mot HBTQ-personer och när det gäller mänskliga rättigheter och också krympande utrymme för journalister, säger biståndsminister Peter Eriksson.

Ända sedan 1960-talet har Tanzania varit ett av Sveriges största biståndsländer. Men nu har alltså regeringen beslutat om en minskning med en fjärdedel till 600 miljoner kronor per år den närmaste femårsperioden.

Bakgrunden är bland annat att ett dussintal medieföretag stängts ner, obekväma journalister och människorättsaktivister hålls fängslade, och i lokalval motarbetade regimen oppositionskandidater.

Peter Eriksson besökte Tanzania förra året och framförde då kritik till bland annat presidenten och premiärministern.

– Tyvärr måste jag säga att det har inte hjälpt. Utan vi har ställt krav och svaren har inte motsvarat vad vi har hoppats på, så att det innebär att vi måste ta beslut om en minskad insats i Tanzania, och framförallt minska insatserna gentemot staten, säger Peter Eriksson.

Den nya strategin ger stöd till organisationer som arbetar för ökad demokrati, mänskliga rättigheter och fria medier. Dessutom stärks arbetet för biologisk mångfald och miljöbistånd

Biståndet till Tanzania minskas alltså med en fjärdedel. Men behoven är fortsatt stora och Sverige vill inte förlora den kunskap och kompetens som finns om till exempel skolundervisning säger Peter Eriksson. Men skulle utvecklingen gå ännu mera fel, kan biståndet stoppas.

– Vi tar strategier som är på femårsperspektiv, men vi kan också ändra under tiden. Så att skulle utvecklingen bli ändå tuffare och hårdare och mer negativ så går det att ändra också under dom här fem åren, det är också viktigt att komma ihåg. Även om meningen är att Sida och andra biståndsorganisationer ska kunna planera sin verksamhet, säger Peter Eriksson.