Fästingar

Risk att drabbas av borrelia vid fästingbett är lika stor i hela landet

0:45 min
  • Fästingar finns nu även norr om Dalälven, enligt forskning vid Statens veterinärmedicinska anstalt. 26 procent av fästingarna i norr bär borreliabakterien.

  • Under två år har allmänheten skickat in fästingar från alla kommuner norr om Dalälven till Statens veterinärmedicinska anstalt. 
  • Människor och djur i Norrland som tidigare var förskonade från fästingburna sjukdomar riskerar nu att utsättas för smittor som de inte är vana vid, enligt Marika Hjertqvist, epidemiolog på Folkhälsomyndigheten.

Källa: TT