Folkhälsomyndigheten

Uppmaningen till WHO: Förtydliga hur viruset smittar

1:29 min

Folkhälsomyndigheten i Sverige skriver idag till Världshälsoorganisationen WHO och ber dem förtydliga hur de anser att det nya Coronviruset smittar.
Just nu råder förvirring bland allmänhet och även inom sjukvården, säger Anders Tegnell som är statsepidemiolog.

– Vi tycker att det är jätteviktigt att WHO gör ett klart uttalande när det gäller om man över huvud taget smittar innan man blir sjuk. Om WHO tycker att det finns bevis för det så tycker vi att WHO tydligt tala om  hur lång tidsperiod det gäller, man är smittsam, och också göra en bedömning om hur pass allvarlig risken för smitta är under den här perioden, säger Anders Tegnell.

Det är bland annat uppgifter från en forskningsartikel från Tyskland, som enligt Anders Tegnell är felaktig, som sprids och som nu skapar förvirring. Enligt Tegnell indikerade artikeln att en person utan sjukdomssymtom spridit smittan vidare. Efter detta har tyska myndigheter gått ut med information om att personen i fråga hade sjukdomssymtom innan smittan skedde.

Nu uppmanar svenska myndigheter WHO att göra ett tydligt uttalandet om de anser att det ligger någonting i uppgifterna om att man kan smitta innan man är sjuk.

– Det känns ju viktigt i en sådan här situation, när WHO har en väldigt viktig samordnande funktion, att man kan landa i en gemensam bedömning i olika situationer, säger Anders Tegnell.

Från svenska folkhälsomyndighetens sida anser man att det finns mycket som talar för att människor smittar först när de blivit sjuka.

– Sen inser vi också att när man blir sjukt kan vara väldigt vagt många gånger. Därför gäller det att hålla en hög uppmärksamhet på personer som har varit i de här områdena och kan ha utsatts för smitta, att man talar om för dem att vid minsta tecken på sjukdomskänsla, då ska man med en gång ta kontakt med sjukvården, säger Anders Tegnell.