Sametinget och kyrkan överens

Vill se lagändring för återbegravning

2:22 min
  • Sametinget och svenska kyrkan anser att dagens lagstiftning försvårar återbegravning av samiska mänskliga kvarlevor – tillsammans begär de nu att regeringen ser över lagarna.
  • Återbegravningen av 25 samiska kranier på Gammplatsen i Lycksele i somras visar enligt kyrkan och Sametinget att lagstiftningen inte är anpassad för detta eller tar hänsyn till FN:s urfolksdeklaration och museernas internationella etiska riktlinjer.
  • Begravningslagen, museilagen och kulturmiljölagen måste ses över föreslår kyrkan och Sametinget, för att stärka samernas rättigheter att återbegrava sina egna kvarlevor som förvaras på museer och institutioner.
  • Ingrid Inga är ordförande i både kyrkans samiska råd och Sametingets kulturnämnd och hon säger att regeringen måste göra något nu när kyrkan och Sametinget tillsammans agerar.