Järnväg rustas upp

Det verkar bli en upprustning av järnvägen mellan Sundsvall och Krokom.
Oron för den framtida godstrafiken på sträckan har varit stor inom näringslivet i området. Nu föreslår den socialdemokratiska arbetsgrupp som förbereder höstens infrastrukturproposition att sträckan ska förstärkas för att kunna klara axellaster på upp till 30 ton.