Jämlik förlossningsvård

Expertgrupp: Finns stöd för tidigare igångsättning

1:38 min
  • En expertgrupp med barnmorskor och läkare har kommit fram till att det finns ett vetenskapligt stöd för igångsättning av förlossningar vid graviditetsvecka 41, och att det bör bli en mer jämlik förlossningsvård över hela landet.
  • Det är Barnmorskeförbundet som tillsammans med SFOG – Svensk förening för obstetrik och gynekologi – på ett möte i fredags slog fast att man nu ska jobba vidare med frågan tillsammans med den nationella programområdesgruppen för kvinnosjukdomar och förlossning, med stöd av Socialstyrelsen.
  • "Det bästa är ju att vi har någon form av konsensus i professionen så att vi gör på samma sätt i landet", säger Eva Nordlund som är ordförande i Barnmorskeförbundet, något som inte sker idag.