Vi förnyar oss och byter namn – för att fortsatt vara angelägna för alla sverigefinnar!

Vi firade nyligen 50 år av sverigefinska röster i Sveriges Radio, men jubileum i all ära – idag är det utveckling som står högst upp på vår agenda! I takt med att nya generationer av sverigefinnar växer fram behöver vi anpassa utbudet för att det ska upplevas relevant och angeläget för alla våra målgrupper. Därför påbörjades ett förändringsarbete av Sisuradio under 2019, och det arbetet pågår än.

Vår utmaning är att nå nya generationer av sverigefinnar på det språk de kan bäst. Det är många som inte behärskar finska fullständigt men som ändå är intresserade av sitt finska kulturarv och sin identitet.

Under 2019 påbörjade vi en förändring av våra direktsända program på morgonen och eftermiddagen, genom att lansera nya programledarprofiler och en förnyad musikblandning.

Nästa steg i denna förändringsprocess kommer att tas under 2020 då vi planerar för nya programserier, dokumentärer och poddar. Samtidigt satsar vi på att nå ut och skapa dialog kring vårt innehåll på flera plattformar där publiken finns, till exempel i våra tvåspråkiga sociala medier-kanaler.

Allt innehåll kommer senare under våren att samlas under det nya namnet Sveriges Radio Finska. Det nya namnet är i logisk linje med Sveriges Radios övriga språkvarumärken, som till exempel Sameradion och Radio Romano.

Varför ett namnbyte?

Namndiskussionen är gammal och har varit mer eller mindre levande under alla de drygt 20 år som den digitala DAB-kanalen Sisuradio har funnits. Namnet kom till som ett resultat av en lyssnartävling och har sedan starten varit ömsom älskat ömsom ifrågasatt.

När vi drog igång det här förändringsarbetet för över ett år sedan gjorde vi en publikenkät bland sverigefinnar där de fick svara på frågor kring deras förväntningar och behov av Sveriges Radios finskspråkiga verksamhet.

En av frågorna handlade också om respondenternas associationer till begreppet Sisu. Meningarna var delade –  en del associerar det med något positivt, en ”finsk urkraft”, men många associerar det enbart med Finland och en svunnen tid, något omodernt.

Vår ambition är att förnya kanalen och öka dess relevans även för yngre människor med sverigefinsk koppling, och därför har vi valt att förnya vårt utbud och att byta namn. Enligt SCB  fortsätter befolkningen med finländsk bakgrund i Sverige att öka och är nu uppe i nästan 727 000 personer. Var fjortonde person i Sverige är antingen född i Finland eller har minst en förälder eller mor- eller farförälder från Finland.

Vi som gör Sveriges Radios innehåll för den sverigefinska minoriteten är som vår publik: en brokig skara människor som är stolta över, struntar i, stör oss på och älskar våra finska rötter! Vår ambition är att ge våra lyssnare nya insikter och perspektiv på Sverige och Finland, på deras villkor. Vi har ett öppet förhållningssätt till det finska språket och tvåspråkighet. Vi ser språkmix som en styrka och ett intressant särdrag.

Anne Sseruwagi, kanalchef