Me uudistumme ja vaihdamme nimeä – jotta olisimme jatkossakin tärkeitä kaikille ruotsinsuomalaisille!

Juhlimme hiljattain suomenkielisen radiotoiminnan 50-vuotista taivalta Sveriges Radiossa. Vaikka saavutettu merkkipaalu on juhlimisen arvoista, on meille kaikkein tärkeintä kuitenkin tulevaisuuden kehitystyö. Uusia ruotsinsuomalaisia sukupolvia uusine tarpeineen nousee esiin, ja samaa vauhtia kasvaa myös meidän tarpeemme uudistaa tarjontaamme. Uudistustyö on velvollisuutemme, jotta pysyisimme jatkossakin merkityksellisinä ja tärkeinä kaikille kohderyhmillemme. Tämän johdosta Sisuradio käynnisti muutostyön vuonna 2019, ja se työ jatkuu edelleen.

Meidän haasteenamme on ollut tavoittaa uudet ruotsinsuomalaiset sukupolvet kielellä, jonka he hallitsevat parhaiten. Monet ruotsinsuomalaisista eivät hallitse suomea täydellisesti, mutta ovat silti kiinnostuneita suomalaisesta kulttuuritaustastaan ja identiteetistään.

Vuoden 2019 aikana aloimme muutostyön aamun ja iltapäivän suorista lähetyksistä, joihin uudistimme sekä juontajia että musiikkiprofiilia.

Seuraava askel aloittamassamme kehitystyössä otetaan vuoden 2020 aikana, jolloin suunnittelemme uusia ohjelmasarjoja, dokumentteja ja pod-tuotteita. Samanaikaisesti panostamme myös siihen, että näkyisimme, kuuluisimme ja kävisimme keskustelua siellä, missä yleisömme on. Esimerkiksi sosiaalisessa mediassa.

Kaikki sisältömme tullaan myöhemmin kevään aikana keräämään yhteen uuden Sveriges Radio Finska -nimen alle. Uusi nimi on samassa linjassa kuin Sveriges Radion muiden kielivähemmistöjen tuotemerkit, kuten esimerkiksi Sameradion ja Radio Romano.

Miksi nimi vaihtuu?

Nimikeskustelua on käyty pitkään – oikeastaan siitä saakka, kun DAB-kanava Sisuradio perustettiin lähes 20 vuotta sitten. Nimi lanseerattiin tuolloin kuuntelijoille järjestetyn nimikilpailun tuloksena, ja siitä asti se on ollut sekä rakastettu että kyseenalaistettu.

Kun aloitimme muutostyömme reilu vuosi sitten, teimme myös yleisökyselyn ruotsinsuomalaisille. Halusimme antaa heille mahdollisuuden vastata kysymyksiin Sveriges Radion suomenkieliseen toimintaan liittyvistä odotuksista ja tarpeista.

Yksi esitetyistä kysymyksistä liittyi myös Sisu-termiin liitettäviin mielikuviin. Vastaukset olivat kahtiajakautuneita. Toiset näkivät sisussa suomalaista alkuvoimaa, kun taas toiset löysivät siitä yhteyden vain Suomeen ja kadonneeseen aikaan. Johonkin vanhahtavaan.

Meidän tavoitteemme on uudistaa kanavaa ja lisätä sen merkityksellisyyttä myös nuoremmille ihmisille, joilla on ruotsinsuomalaista taustaa. Siitä syystä olemme päättäneet uudistaa ohjelmistoamme ja vaihtaa nimeä.

Me, jotka teemme Sveriges Radion sisältöä ruotsinsuomalaiselle vähemmistölle, edustamme samoja asioita kuin yleisömmekin. Olemme kirjavaa joukkoa, joiden suomalaiset juuret aiheuttavat meissä erilaisia tuntemuksia ylpeydestä tai ärsytyksestä rakkauteen. Suomalainen tausta on vain yksi asia joka meitä määrittää. Meidän tavoitteemme on tarjota kuuntelijoillemme uusia ajatuksia ja näkökulmia Ruotsista ja Suomesta, heidän ehdoillaan. Me suhtaudumme avoimesti suomen kieleen ja kaksikielisyyteen. Näemme kielikirjon sekä vahvuutena ja mielenkiintoisena erityispiirteenä.

Anne Sseruwagi, kanavapäällikkö