Ekonomi

EU vill täppa till läckor i skattelagar

1:56 min

Från den 1 juli måste skatterådgivare informera Skatteverket om alla upplägg som även omfattar något annat land.

Förslaget bygger på ett EU-direktiv och överlämnas till riksdagen idag.

--Det här innebär att skattemyndigheterna kommer att kunna hålla jämna steg med de som letar luckor i lagen. Det är ju så att rikskapitalister och andra letar hela tiden efter luckor i lagen och nu måste de berätta för skattemyndigheterna vad de håller på med, säger finansminister Magdalena Andersson (S).

All form av skatteplanering som även berör något annat land ska alltså rapporteras till Skatteverket från 1 juli i år. Och EU-ländernas skattemyndigheter ska i sin tur rapportera till varandra om den här typen av upplägg. Det gäller oavsett om skatteupplägget enbart rör EU-länder eller inkluderar skatteparadis i tredje land.
Tanken är att kunna täppa till luckor i lagen innan stora belopp hunnit undandras skatt.

– OECD gör ju bedömningen att den årliga skatteförlusten i världen är 100 till 200 miljarder dollar, bara vad gäller företagsbeskattning. Så det finns ju väldigt mycket pengar i världen som skulle kunna gå till bra utbildning till alla barn, som i stället hamnar i exempelvis riskkapitalisters fickor, säger Magdalena Andersson.

Det är skatterådgivare som är verksamma och bosatta i ett EU-land som är rapporteringsskyldiga till Skatteverket. Om någon annan rådgivare anlitas är det i stället företagaren själv som måste rapportera. Om det inte sker tas en avgift ut.