Försvaret tar krafttag mot miljöfarliga kemikalier

1:57 min

Regeringen begär att Försvarsmakten lämnar en handlingsplan om vad man ska göra med platser som förorenats med långlivade fluorhaltiga PFAS-kemikalier. Bland annat från släckskum, som använts vid exempelvis flygvapnets brandövningar.

– Jag tycker det är angeläget ta fram ett helhetsgrepp över hela problematiken med PFAS. Det är därför som vi nu har krävt den här handlingsplanen och det är därför som vi också vill titta på hur kan man öka takten och hur kan man hitta effektivare metoder för att efterbehandla de förorenade områdena än det man har idag, säger försvarsminister Peter Hultqvist.

Ska ni sanera både mark och vatten där det förekommer?

– Det kommer att tydliggöras i handlingsplanen som ska redovisas senast 1 juni 2020, säger Peter Hultqvist.

PFAS är en grupp med tusentals fluorhaltiga kemikalier med många användningsområden. Brandsläckskum med PFAS är effektivt vid t ex oljebränder, och har använts av bland andra Försvarsmakten.
Men PFAS-kemikalier blir ett stort miljöproblem då de sprids, eftersom de inte bryts ner, utan lagras i djur och människor.
 
PFAS är hormonstörande och hälsofarligt för djur. När det gäller människor, vet forskare ännu för lite. På flera håll i Sverige, bland annat i Blekinge, i Uppsala och i Tullinge, har dricksvatten förorenats av PFAS som läckt från Försvarsmaktens brandövningsplatser.

När handlingsplanen är klar, ska Försvarsmakten senast i februari nästa år redovisa åtgärder som gjorts, eller som planeras för att efterbehandla förorenade områden.

– Det är väldigt viktigt att vi får en handlingsplan och en kartläggning av omfattningen av spridningen av PFAS som Försvarsmakten ansvarar för. Därför är det väldigt bra att vi får handlingsplanen redan 1 juni i år, så vi kan gå vidare med skarpa åtgärder, säger miljö- och klimatminister Isabella Lövin.