MILJÖ

Dalarna vill bli världsledande på mat av insekter

1:15 min
  • Ett nytt projekt som Dalarna Sciencepark i Borlänge är inblandat i ska nu utforska hur man kan få till en storskalig produktion av mat för både människor och djur - gjort på insekter.
  • I dag står livsmedelsproduktionen för en stor del av världens utsläpp av koldioxid och just insekter kan bli det nya klimatsmarta sättet att äta.