Den svenska EU-politiken förankras allt sämre

0:59 min

Samtidigt som EU berör allt fler med beslut som fattas i Bryssel, så minskar inflytandet från intressenter som kommuner, föreningar och företag när den svenska regeringen utformar sin EU-politik.

Det visar en rapport från Lunds universitet.

Rapporten bygger på 2200 ärenden som regeringen rapporterat till riksdagen inför kommande EU-beslut, och visar att det i dag bara är fyra procent av fallen där det framgår att ett departement talat med andra än myndigheter.
I början av 2000-talet var siffran 20 procent.

Rapportförfattare och forskare i statsvetenskap Maria Strömvik föreslår nu en omtolkning av grundlagen, eller till och med en grundlagsändring för att förbättra situationen.

Hon menar att tidigare forskning visat att samhälleligt deltagande är viktigt för att bland annat öka legitimiteten för politiska beslut.

Referens: M. Strömvik. Hur väl förankras Sveriges EU-politik? Statsvetenskapliga institutionen, Lunds universitet