Hjärt- och kärlsjukdomar

Ny forskning: Köttätare riskerar att dö i förtid

1:52 min

Risken för hjärt- och kärlsjukdomar är mellan tre och sju procent större
för de som äter två portioner i veckan, med rött kött, processat kött eller fågel.

Den slutsatsen drar forskare vid bland annat Northwestern University i Chicago, USA, som analyserat data från nästan 30 000 personer som följts i tre årtionden.

– Det man såg är att rött kött och även fågel ökar risken för hjärt- och kärlsjukdom. Det samband som är mest etablerat är det mellan rött kött och cancer. Man såg också en liten ökad risk för att dö i förtid, säger Hanna Eneroth som är nutritionist på Livsmedelsverket.

Kopplingen mellan matvanor och hälsorisker är besvärligt att studera, menar Hanna Eneroth. Sjukdomarna utvecklas under lång tid, under vilken personerna som ingår i studien kan ha varierande vanor.

– Den här studien är en av många på det här området. Egentligen kan man säga att slutsatsen av dem alla är att för den som äter stora mängder kött, då ska man för hälsans skull byta ut en del av det mot grönsaker. Men den som äter lite kött behöver inte ändra i sina vanor, säger Hanna Eneroth.

Livsmedelsverkets rekommendationer går i linje med forskarnas, för studien, som rekommenderar en kost mer baserad på växtproteiner, såsom nötter, bönor och grönsaker, samt fisk och skaldjur. Men i framtiden hoppas Hanna Eneroth att det blir ännu tydligare exakt vad och vilka mängder som är bäst att undvika.

– Det kommer säkert fortsatt att finnas studier om kött av olika slag och hälsoeffekter, men det är bra om det kommer studier på hur de här effekterna går till, vad det är som påverkar, för då kan man också vara tydligare, så småningom, med vilka mängder det är och vilken typ av kött det är som påverkar hälsan mest, säger hon.