Utbildning

Nya gymnasielagen får kritik – skapar osäkerhet

1:40 min

SKR, Sveriges kommuner och regioner, är kritisk till hur den omdebatterade gymnasielagen fungerar i praktiken. Det handlar alltså om den lag som ger ensamkommande som har fått avslag på sin asylansökan möjlighet att ändå stanna i Sverige om de studerar.

– Vi har som organisation gjort en skrivelse till regeringen för att be om svar hur man ska hantera den här kritiska situationen som är både för individerna och våra medlemmar.

Det har gått drygt ett och ett halvt år sen gymnasielagen infördes. Det här har gjort att 7 500 ungdomar har fått tillfälligt uppehållstillstånd och de allra flesta har ansökt om förlängning.

Enligt Per Arne Andersson på SKR, finns en osäkerhet ute i kommunerna bland annat kring vilka utbildningar som innebär att man omfattas av lagen.

– Den här gymnasielagen har ju från första början gett intryck av ett antal kompromisser och osäkerheter, både för enskilda individer men också för våra medlemmar ute i kommunerna. Det har varit osäkerheter kring vilka utbildningar som gäller så att man kan vara kvar i Sverige. Det har varit osäkerheter kring boendet, kring försörjningsfrågorna och vad som händer efter utbildningarna.

En dom i kammarrätten har gjort att Migrationsverket inte längre låter ensamkommande bo kvar på deras boenden tills de skaffat egen bostad. Från den 7 februari måste ensamkommande unga som har uppehållstillstånd just enligt gymnasielagen, ordna eget boende. Det handlar hundratals unga i bland annat Halmstad och Vänersborg.

– Vi tycker att Migrationsverket borde ha varit lite mer försiktiga med de här ungdomarna eller gått till regeringen och bett om en lagändring men inte satt dem på gatan eller lämnat dem i frivilligsektorn eller kommunernas hand bara.

Så var kan du tänka dig att de ska ta vägen?
– Ja just nu det som jag känner till att samarbetet mellan kommun och frivilligsektorn både i Halmstad och i Vänersborg där har fungerat väldigt bra och man kommer nog att hitta lösningar men man utsätter kommuner och individer för att svåra omständigheter när man ändrar villkoren mitt under den här tiden som man har uppehållstillstånd som är rätt så kort då.