Kielipuoli språkprogram (mest) på finska

En annan person på annat språk

1:37 min
  • Fotografen Aija Svensson använder dagligen tre språk och tycker att hon är lättsam på engelska, allvarlig på finska och svenska.
  •  Röstcoachen Marja Suurpalo säger att vi ger olika intryck av oss själva på olika språk beroende på olika intonation, röstläge, tempo och satsmelodi språken emellan. 
  • " I finskan är röstläget lågt och satsmelodin sjunkande, då finns inte mycket utrymme för variation, det kan låta monotont och allvarligt", bekräftar hon.