Klimat

Vänern rekordvarm: "Det är oroväckande"

1:46 min
  • Inte sedan SMHI inledde mätningar 1979 har vattentemperaturen ute på Vänern i januari varit så hög som den är nu.
  • Vänern var bara för några dagar sedan fem grader varm – mildvintern 89/90 var det tre plusgrader ute på Vänern som högst vid samma tidpunkt.
  • "Man har farhågor om att vissa fiskar som leker på sen höst/vinter påverkas", säger Martin Sandmark, landskapsutvecklare med uppdrag hos länsstyrelsen och flera kommuner.