Upp 43 procent

Priserna i kollektivtrafiken skenar

2:01 min

Priserna i kollektivtrafiken stiger betydligt snabbare än konsumentprisindex. På tio år har enkelbiljetterna och månadskorten i genomsnitt blivit över 40 procent dyrare.

Thomas Nilsson som är trafikdirektör i Kronoberg ser fler avgångar som den främsta förklaringen.

– Vi har satsat på både bussar och tåg. Tidigare hade vi till exempel inga egna tåg. I dag har vi engagemang i Öresundståg, Krösatåg och Pågatåg, säger han.

Liknande investeringar har gjorts över hela landet.

Men högre krav på tåg och bussar bidrar också till den snabba prisutvecklingen enligt John Hultén som är föreståndare på K2 Nationellt centrum för forskning.

– Det handlar om hur nya fordonen ska vara. Vilka miljökrav som ska uppfyllas och anpassningar för resenärer med olika behov, säger han.

Vid årsskiftet kostade ett månadskort i genomsnitt 1 400 kronor och en enkelbiljett 28 kronor. Men priserna varierar över landet.

För att undvika fler prishöjningar skulle regionerna, som driver nästan all kollektivtrafik, kunna skjuta till mer skattepengar. Men det är inget John Hultén på K2 tycker att resenärerna ska räkna med.

– Regionernas ekonomier är ansträngda och det finns inte så mycket som talar för att de skulle öka subventionsgraden. Åtminstone inte på kort sikt, säger han.

Konsumentprisindex, eller den genomsnittliga prisutvecklingen, har varit 12 procent de senaste tio åren.

Prisökningen i kollektivtrafiken på 43 procent är nästan tre gånger så stor.

Månadskorten och enkelbiljetterna har dessutom i genomsnitt ökat mer i pris än drivmedel som bensin, diesel  och etanol.

I Kronoberg ser trafikdirektören Thomas Nilsson inget stopp.

– Det kommer att bli dyrare. Billigare ser jag inte framför mig, säger han.