Komvuxplatser består

Katrineholms kommun får inte minska antalet studieplatser i den kommunala vuxenutbildningen, komvux. Det har Skolverket beslutat.
Kommunen ville minska antalet platser med 40 i år eftersom teknikerutbildningen vid Katrineholms tekniska skola ska avvecklas. Kommunen menar att avvecklingen skulle påverka invånarnas intresse för eftergymnasiala studier. Men Skolverket anser att det inte är skäl nog för att minska antalet studieplatser.