Malariamyggans hemliga vapen avslöjat – känner din värme

1:37 min

Sedan tidigare vet man att myggor använder sitt luktsinne för att hitta sitt byte - nu kommer en studie som tyder på att de även använder en slags värmesökare. Upptäckten kan vara till hjälp i kampen mot malaria.

Anders Björkman, professor i infektionssjukdomar vid Karolinska Institutet har läst studien: 
 
– Jag tror att det är en pusselbit i hur vi angriper myggan för att hindra dess kontakt med människan och malariaparasiten.

En amerikansk forskargrupp som studerat malariamyggan har upptäckt att temperaturskillnader har stor betydelse för myggans orientering på korta avstånd från människor.

Studien, som publiceras i Science, beskriver också den värmereceptor som andra insekter använder för att undvika hetta och kyla, men som hos malariamyggan utvecklats till en slags värmesökare.

I labbet har forskarna stängt av värmereceptorn genom att manipulera den styrande genen, och det har minskat myggornas värmesökande förmåga med ungefär två tredjedelar. Anders Björkman hade gärna sett en ännu större effekt.
 
– När det gäller sådana här saker vill jag gärna ha 90 eller 100 procent.

Enligt artikelförfattarna visar det här på möjligheterna att använda genmanipulation för att bekämpa myggburna sjukdomar. Men - det innebär också stora utmaningar säger Anders Björkman:

– Det är ju lätt att i ett laboratorium experimentellt förändra myggans gener och få dem att föröka sig. Men att förändra genetiska uppsättning hos en hel myggpopulation därute, det är ju inte helt lätt.