Kompetens

Högre utbildning på distans ödesfråga för Norrlands inland

1:40 min
  • Sollefteå och Kramfors gör en treårig satsning tillsammans med elva andra norrlandskommuner för att skapa fler distansubildningar.
  • "Vi behöver sjuksköterskor, lärare, ingenjörer och vi behöver former för att våra kommuninvånare ska kunna studera", säger Maria Modin, vuxenutbildningschef i Sollefteå kommun.
  • Lena Kroik, som gör sin forskarutbildning på distans, menar att det är en jämlikhetsfråga att även personer i Norrlands inland ska ha tillgång till högre utbildning.