Pensionspengar blir riskkapital

Trots att satsningar i de nystartade bolagen inom IT och bioteknik hittills många gånger visat sig vara dåliga investeringar ska fyra nya AP-fonder satsa uppemot 26 miljarder kronor i riskkapitalbolag de kommande åren.
Bengt Hellström vid Tredje AP-fonden anser dock inte att hans fond äventyrar svenska folkets pensioner eftersom riskerna sprids. Varje AP-fond förvaltar idag 130 miljarder kronor för framtida pensioner. Var för sig kan de satsa mellan sex och sju miljarder kronor i riskkapitalbolag som sedan investerar i till exempel nystartade svenska IT-företag.