Coronavirusets troliga ursprung kartlagt

2:04 min

Den här veckan har två studier publicerats i Nature som beskriver det troliga ursprunget av coronaviruset i Wuhan, både evolutionärt och epidemiologiskt.

Det handlar om en 41-årig man som jobbade med matförsäljning i Wuhan.

Den 20 december i fjol blev han sjuk. Han hade inga tidigare sjukdomar som diabetes eller tuberkulos eller hepatit.

Men sex dagar efter att 41-åringen fick torrhosta och feber så lades han in på sjukhus. Då också med tryck över bröstet, värk i kroppen och allmän svaghet.

Röntgenbilder avslöjade att han framför allt hade förändringar i nedre delen av båda lungorna – förändringar som kan uppstå vid lungcancer men här snarare var svår lunginflammation. 

Läkarna på sjukhuset tog reda på att 41-åringen jobbade på en fisk- och skaldjursmatmarknad inomhus, som strax därefter stängdes.

Förutom fisk och skaldjur berättade mannen att det såldes igelkottar, grävlingar, ormar och duvor, både levande och som färdigt kött på marknaden. Inga fladdermöss.

Men det forskarna nu kan se är att den nya coronaviruset från Wuhan i väldigt hög utsträckning liknar ett coronavirus som finns just på fladdermöss.

Det är likt till 96 procent, och i vissa avgörande delar är 100 procentigt lik det viruset. Även om Wuhan-coronaviruset har en snabbare smittspridning men inte lika allvarlig sjukdom som SARS; så binder det till mänskliga celler på samma sätt som SARS.

Det menar forskarna kan vara positivt eftersom de behandlingar som är under utveckling mot SARS då förhoppningsvis skulle kunna fungera mot det här nya coronaviruset från Wuhan.

Referens: Fan Wu et al, 2020. A new coronavirus associated with human respiratory disease in China. Nature. DOI: 10.1038/s41586-020-2008-3

Peng Zhou et al, 2020. Pneumonia outbreak associated with a new coronavirus of probable bat origin. DOI: 10.1038/s41586-020-2012-7