Fordonsindustrin

Coronaviruset kan leda till varsel i Sverige

2:03 min

Många underleverantörer till fordonsindustrin kan komma att behöva varsla personal i Sverige på grund av nya coronaviruset i Kina, enligt en ny undersökning. Anledningen är att fabriker står stilla i Kina och att det kan påverka företagen här i Sverige negativt.

– Jag är orolig. Jag är på riktigt orolig. Det här känns inte alls bra, säger Fredrik Sidahl, vd på branschorganisationen FKG, till Ekot.

I en enkätundersökning, som FKG har gjort, bland underleverantörer i Sverige har hittills runt 100 företag svarat. Av dem är det närmare hälften som uppger att de kan komma att behöva varsla personal på grund av coronaviruset, som leder till att fabriker står stilla i Kina.

Anledningen till det är bland annat att vissa svenska fabriker är beroende av delar från Kina, så stoppet i Kina kan leda till stopp i tillverkningen här i Sverige. Det kan i sin tur leda till att företagen måste minska personalstyrkan här.

– Det går inte att behålla personal om man inte tillverkar någonting. Då finns det ingen verksamhet, säger Fredrik Sidahl till Ekot.

Än så länge finns inga exempel på fabriker som står stilla i Sverige, enligt FKG.

Situationen kan också lösa sig, och varslen utebli, om verksamheten i Kina återgår till det normala inom de närmaste veckorna.

Det finns hopp för att situationen inte ska bli så allvarlig, menar Fredrik Sidahl.

– I början av mars måste allt vara löst, säger han till Ekot.

Branschorganisationen FKG kräver nu att det nya statliga stödet för korttidsarbete införs snarast för att lindra de eventuella konsekvenserna av virusutbrottet.

Ekot har tidigare rapporterat om att införandet dröjer och att det inte fanns med i regeringens höstbudget.

Tanken med stödet är att företag som har tillfälliga, men allvarliga ekonomiska problem, ska kunna ansöka om stödet där staten är med och delar på kostnaderna när de anställda går ned i arbetstid.

Fredrik Sidahl säger att ett sådant stöd skulle kunna leda till färre varsel.

– Ja, man slipper varsla till den utsträckning som man hade behövt om vi inte har stödet.

Även fackförbundet IF Metall vill att systemet med korttidsarbete införs och förbundet är oroat över risken för varsel.

– Det är självklart mycket oroande. Men om det skulle behöva ske så är det ännu viktigare att vi får ett reformerat korttidsarbete på plats, säger IF Metalls ordförande Marie Nilsson till Ekot.

Varför skulle det vara bra?

– För att i stället för att varsla människor skulle man då kunna använda den tiden till att kompetensutveckla, säger hon till Ekot.