USA

Föroreningar i dricksvatten tas upp i rätten

2:00 min

I USA finns många uppmärksammade rättsprocesser mot amerikanska kemiföretag som har tillverkat och använt PFAS-kemikalier, som har förorenat dricksvatten.

I Sverige har dricksvattnet i bland annat Kallinge, Uppsala och Tullinge förorenats av PFAS.

Nyligen stämde delstaten Michigan en rad bolag för att ha känt till riskerna med kemikalierna men ändå fortsatt med tillverkningen och utsläppen, rapporterar P1-programmet Kaliber.

– De kände till farorna med PFAS och hur människor exponerades för det, men delade inte informationen eller varnade användare eller myndigheter, säger Polly Synk, assisterande statsåklagare i Michigan.

Polly Synk säger att kemiföretagen kände till riskerna med PFAS och hur människor exponerades men att de inte delade informationen med myndigheter och allmänheten. Michigan är den senaste i raden av stater som stämt kemiföretag för PFAS-föroreningar. Även New York, New Hampshire, Vermont, New Jersey och Ohio driver rättsprocesser. Och det gör också drabbade privatpersoner.

Två tidigare fall, mot 3M i Minnesota och DuPont i West Virginia, har lett till förlikningar på 100-tals miljoner dollar.  Och i de rättsfallen har det kommit fram interna dokument om vad företagen känt till om riskerna med de här kemikalierna i årtionden. Dokument som nu delstaten Michigan stödjer sig på.

– De var de här viktiga avslöjandena från företagens interna dokument med bevis som pekade på att de visste, säger Polly Synk.

Varför 3M och DuPont inte offentliggjort dessa dokument tidigare har de inte svarat på när Kaliber frågat.

PFAS är en grupp av tusentals kemikalier där många är giftiga, hälsofarliga och svårnedbrytbara.

Dricksvatten som är förorenat av utsläpp från industrier eller användning av brandsläckningsskum finns över hela USA och frågan har fått stor uppmärksamhet: bland politiker, i domstolar, media och nyligen även i en biofilm.

Forskning i USA visar på möjliga kopplingar till en rad sjukdomar, bland annat effekter på levern, en allvarlig tarmsjukdom, sköldkörtelsjukdomar, njur- och testikelcancer, men studier har inte konstaterat ett orsakssamband. Man kan alltså inte säga att kemikalierna orsakat en sjukdom hos en enskild person.

I amerikanska representanthusets miljöutskott har företag som 3M och Dupont vittnat i utfrågningar. De trycker på just att det inte finns bevis att PFAS orsakar sjukdomar.

– När vi tittar på bevisen hittar vi inget orsak-verkan-samband för hälsorisker, säger Denise Rutherford, en högt uppsatt chef på 3M, under utfrågningen.

3M och DuPont har avböjt intervjuer med Sveriges Radio.