Preemraff

MSB: Säkerheten inget hinder för utbyggnad

0:51 min

Det finns inga hinder för en utbyggnad av Preemraff i Lysekil ur säkerhetssynpunkt. Det menar Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Det är i sitt yttrande till mark- och miljööverdomstolen som MSB deklarerar att det ur deras synvinkel inte finns något som hindrar att Preemraff får tillstånd att bygga ut.

Inte heller Lysekils kommun har nånting att invända. I sitt svar till domstolen skriver man förvisso att en utbyggnad innebär ökade utsläpp av växthusgaser lokalt och att den kommer att ha en påverkan på miljön ur flera andra aspekter.

Lysekils kommun menar dock att en samlad bedömning ger att fördelarna med en utbyggnad överväger.

Det här är de sista yttrandena som mark och miljööverdomstolen
begärt in inför sin prövning på plats i Lysekil.

Förhandlingen hålls mellan den 10 och 13 mars.