Migration

Allt fler gambier återvänder till hemlandet

1:53 min

FN:s migrationsorganisation IOM har under de senaste tre åren hjälpt över 5 000 migranter från Gambia att vända hem igen från Libyen. Det är tre gånger fler än vad som var planerat, säger tjänstemannen Etienne Micallef som talar om ett ökat återvändande.

– 1 500 var vårt mål för tre år sedan, när vi började bistå gambierna att åka hem, men redan innan den tiden hade gått ut nådde vi en milstolpe, 5 000 personer, förklarar Etienne Micallef på IOMs kontor i Banjul.

Prognosen för de kommande två åren är 1 000 personer, men de kan också bli många fler.

– Det är en ungefärlig siffra, menar han.

Det handlar om frivillig evakuering från striderna i Libyen. EU bistår med pengarna och driver också utbildnings- och praktikprojekt i Gambia, men många av de återvändande står också tomhänta.

FN-organen har också flugit ut många tusen flyktingar med andra nationaliteter från Libyen till läger i Niger och även till Rwanda för att de sedan ska bli vidareförda till olika europeiska länder, men EU-länderna har inte infriat löften som getts och evakueringar har avstannat.

En helt annan grupp att repatriera är gambier som lever som papperslösa i Europa. Att deportera dessa har visat sig praktiskt svårt i flera europeiska länder. De sänder hem pengar som har en avgörande betydelse för Gambias ekonomi – ett land där nästan hälften lever vid fattigdomsstrecket.