Kambodja

Söker stöd hos Kina när EU hotar lämna avtal

2:03 min

Kambodjas Hun Sen har som första utländska ledare besökt Kina för att visa sitt stöd för Kinas åtgärder mot coronaviruset. En annan viktig fråga under besöket är hur Kambodja ska klara sig utan handelsavtalet med EU.

– Mitt besök är för att visa att Kambodja och Kina står tillsammans i med- och motgång, sa Kambodjas premiärminister Hun Sen när han träffade Kinas ledare Xi Jingping tidigare i veckan.

Officiellt var Hun Sen på plats i Peking för att visa sitt stöd för hur Kina bekämpar coronavirusutbrottet. Den sannolika orsaken var andra viktigare samtal mellan länderna.

Det handlar om hur Kina kan stötta Kambodjas ekonomi om EU drar sig ur handelsavtalet som ger tullfrihet för Kambodjas viktiga textil och skoindustri. I den så kallade "Everything But Arms" överenskommelsen har Kambodja tullfrihet med EU så länge landets regering lever upp till och respektera demokrati och mänsklig rättigheter. Något som Kambodjas regering inte gör.

Hun Sen har upplöst oppositionen, fängslat dess ledare, satt demokratin ur spel och har enligt en FN rapport förvandlat landet till en diktatur utan yttrandefrihet. Det har fått EU att nu hota med att dra sig ur avtalet nästa vecka.

Att förlora tullförmånerna med EU kan kosta Kambodja motsvarande över 6,5 miljarder kronor per år i tullar till EU. Om avtalet försvinner så hotas också jobben för nära en miljon textilarbetena i landet, de flesta kvinnor.

Enligt kambodjansk statskontrollerad media ska Kinas president Xi Jingping vid deras möte bett Kambodja att inte böja sig för EU:s krav.

Premiärminister Hun Sen har flera gånger sagt att Kambodja måste vara redo att förlora avtalet med EU istället för att leva upp till kraven på demokrati och mänskliga rättigheter.

Att ge efter skulle vara att förlora en del av landets suveränitet sa han i ett tal till regeringstjänstemän för en tid sedan.

Hun Sen har den senaste tiden varit på charmoffensiv i en rad länder för att aktivt letat efter alternativa marknader utanför EU.

Kina, Sydkorea och Ryssland är några länder som uppvaktats av Hun Sen för att skriva frihandelsavtal med Kambodja. Något som kommer att behövas med tanke på att landets ledning är medveten om att förlusten av EU-avtalet kommer att försvaga den kambodjanska ekonomin, men inte nödvändigtvis leda till ekonomisk kollaps.