PFAS-föroreningar

Amerikanska kemiföretag kände till riskerna

2:15 min

I USA pågår en rad rättsprocesser mot kemiföretag och två har slutat i uppgörelser på 100-tals miljoner dollar. I rättsfallen har det också kommit fram uppgifter om vad företag, i årtionden, känt till om risker med kemikalierna, men riskerna doldes.

I Sverige har bland annat boende i Kallinge i Blekinge drabbats av PFAS-föroreningar i sitt dricksvatten. En av dem är Martin Johansson, som har höga nivåer av ämnena i blodet.

– Det är ju fruktansvärt. Det visar sig att de visste om det. Men ändå fanns det inget intresse om att varna, säger Martin Johansson.

Martin Johansson har druckit vattnet i Kallinge i hela sitt liv. Och Kallingeborna har bland de högsta nivåerna av PFAS i blodet i världen. Kemikalierna kom från Försvarets användning av brandsläckningsskum, som bland annat tillverkades av amerikanska företaget 3M. Ämnena nådde grundvattnet och sedan dricksvattnet.

Just 3M stämdes av delstaten Minnesota för att ha förorenat dricksvatten där och det ledde till en förlikning på 890 miljoner dollar. Och det kom fram en rad interna dokument som visade vad 3M visste om riskerna med kemikalierna, men dolde.

Forskning i USA visar på möjliga kopplingar till en rad sjukdomar, bland annat effekter på levern, sköldkörteln, en allvarlig tarmsjukdom och njur- och testikelcancer, men studier har inte konstaterat ett orsakssamband.
Man kan alltså inte säga att kemikalierna orsakat en sjukdom hos en enskild person.

3M trycker på, i ett skriftligt svar till Kaliber, att det inte finns bevis att PFAS orsakar sjukdomar. Men varför 3M inte offentliggjort de interna dokumenten som nu kommit fram tidigare har de inte svarat på.

– För mig är det ofattbart, det är helt ofattbart. Att de fortsatte trots att de visste om skaderiskerna och hur farligt detta var för människor, djur och miljön.

Martin Johansson sitter i styrelsen för PFAS-föreningen där 166 medlemmar driver en skadeståndsprocess mot Ronneby kommuns vattenbolag. I maj börjar rättegången.

Vattenbolaget bestrider skadeståndskraven. Och kommunjuristen Mathias Kågell-Landgren tror inte att rättsprocesserna i USA, där personer har fått skadestånd, har någon relevans för målet i Blekinge tingsrätt.

– Amerikansk skadeståndsrätt är inte samma sak som svensk rätt. Det blir ju svårt att jämställa skadeståndsprocesserna i USA med de som föregår i Sverige. Det är ju två olika rättsystem, säger Mathias Kågell-Landgren.