Migration

Fler asylsökande väntas i år

1:26 min

I Migrationsverkets första av fyra prognoser för 2020 skriver myndigheten upp antalet väntade asylsökande med 2 000 från sin senaste prognos.

23 000 personer väntas nu söka asyl i Sverige under året. Det är en ökning med drygt 1 000 från fjolårets asylansökningar.

– Det är ingen stor ökning. Den här prognosen har vi skrivit upp med tanke på de mindre ökningarna vi såg i fjol, säger verkets planeringschef Henrik Holmer.

De flesta som kommer söka om asyl väntas komma från Mellanöstern och delar av Latinamerika, menar Holmer.

Migrationsverket väntar sig att cirka 53 000 kommer söka om uppehållstillstånd på grund av anknytning, vilket ligger på samma nivå som i fjol. Däremot ser antalet ansökningar om arbetsuppehållstillstånd att öka med 5 000, och uppgå till 87 000 under 2020.