Klimat

EU-ländernas klimatarbete får kritik

2:01 min

Flera EU-länder har ännu inte lämnat in sina nationella energi- och klimatplaner. De skulle varit inne innan årsskiftet och är en viktig del av arbetet med att nå EU:s klimatmål.

Både EU-kommissionen och oberoende forskningsinstitut underkände medlemsländernas första utkast i höstas. Bland annat för att det görs för lite för att ta bort alla klimatskadliga skattelättnader som finns för fossila bränslen.

Ipek Gençsü är forskare vid fristående miljöforskningsinstitutet Overseas Development Institute. 

– Det här betyder att länderna inte når upp till sina klimatåtaganden. Utåt sett är många ambitiösa, men energi- och klimatplanerna visar att de ligger efter vad gäller konkreta steg bort från fossila bränslen, säger han.

Ipek Gençsü har granskat EU-ländernas planer och arbete med att ta bort så kallade klimatskadliga subventioner, som ofta handlar om skattelättnader vid användning och produktion av fossila bränslen.

– De 11 största ekonomierna i EU ger tillsammans mer än motsvarande 1000 miljarder kronor per år i subventioner till produktion och användning av fossila bränslen, säger Ipek Gençsü.

Det handlar framför allt om skattelättnader inom transportsektorn som billigare bensin och diesel.

Enligt EU-kommissionen är utfasning av de klimatskadliga subventionerna ett viktigt steg för att nå EU:s klimatmål, med 40 procent lägre utsläpp av växthusgaser inom EU år 2030 jämfört med 1990.

Åtta av de 28 medlemsländerna har alltså ännu inte lämnat in någon färdig energi- och klimatplan, som skulle varit inne före årsskiftet. Bland annat de annars klimatambitiösa Tyskland och Frankrike, som också är länderna med störst klimatutsläpp.

Sverige däremot har lämnat in sin plan och även uppdaterat den sedan det första utkastet.

En ny konkret åtgärd som Sverige redovisar i sin färdiga energi- och klimatplan är att regeringen tagit bort skattelättnader inom gruvindustriell verksamhet. Någon skattelättnad på diesel till gruvtruckar finns inte längre.

Senaste året har Sverige också tagit bort skattelättnader som tidigare funnits för kraftvärmeanläggningar som eldar med fossila bränslen.

Sveriges totala årliga subventioner för produktion och användning av fossila bränslen ligger på omkring 30 miljarder kronor, enligt den nya klimat- och energiplanen.