Kalla kriget

USA och Tyskland läste krypterade meddelanden i 50 år

2:04 min

Amerikansk och tysk underrättelsetjänst kunde under kalla kriget läsa stora delar av andra staters krypterade kommunikation genom att i hemlighet samarbeta med ett ledande krypteringsföretag, det skriver Washington Post.

Företaget Crypto AG startades av svensken Boris Hagelin, och blev efter andra världskriget snabbt ledande på krypteringsmaskiner. Företaget hade sin bas i Schweiz, men under kalla krigets gång kom det att hemlighet kontrolleras och ägas av CIA och tyska underrättelsetjänsten BND.

Enligt uppgifter i Washington post, och tyska och schweiziska medier kände fyra ytterligare länder till operationen eller fick ta del av vissa uppgifter som kom fram. Ett av de länderna var Sverige.

Runt 120 länder köpte och använde krypteringsutrustningen från andra världskrigets slut fram till millennieskiftet, däribland Iran, Indien och Pakistan, men aldrig Sovjetunionen eller Kina.

Underrättelseoperationen innebar att USA fick tillgång till en enorm mängd information. Inte minst kunde USA läsa iranska kommunikationer under gisslankrisen på amerikanska ambassaden i Teheran 1980.

Även Libyen hade utrustning från Crypto AG, vilket innebar att USA snabbt kunde få reda på att det var Libyen som låg bakom ett terrordåd mot ett disco i Tyskland 80-talet, vilket föranledde att USA därefter bombade Libyen.

I takt med att världens kommunikationer digitaliserades och datoriserades minskade Crypto AGs betydelse. Underrättelseoperationen avvecklades och företaget styckades upp och såldes 2018.

Delar av företaget köptes av en svensk investerare, som säger att uppgifterna är oroande men att företaget inte har någon koppling till tyska eller amerikanska underrättelseorganisationer

Varken tyska eller amerikanska underrättelsetjänsten CIA vill kommentera avslöjandet, men enligt det schweiziska försvarsdepartementet utreds uppgifterna kring Crypto AG.