Underlig smak och lukt

Bensinämnen i brunnar i Växjö

0:36 min
  • Efter att flera fastighetsägare på Tingsrydsvägen i Växjö i höstas klagat på att deras eget vatten smakade och luktade konstigt har prover visat att vattnet bland annat innehåller bensintillsatser.
  • Växjö kommun har utrett om ämnena i vattnet kan ha att göra med vägbygget på Tingsrydsvägen men inte hittat nåt samband och därför avslutar miljö- och hälsoskyddsnämnden ärendet utan åtgärd.
  • Enligt kommunen har Livsmedelsverket gjort bedömningen att hälsorisken att använda vattnet är låg.