Ekonomi

Riksbanken lämnar räntan oförändrad

0:52 min

Riksbanken lämnar som väntat räntan oförändrad, vilket är i linje med tidigare prognos för kommande år. I sin analys ser man också coronaviruset som ett hot mot den globala tillväxten.

 

”Prognosen för räntan är densamma som i december. Reporäntan väntas vara kvar på noll procent under nästan hela prognosperioden, vilket bidrar till en god ekonomisk utveckling och en inflation nära målet”, skriver Riksbanken i ett pressmeddelande.

Nollräntan fortsätter sedan Riksbanken i december förra året beslutade att lämna minusräntan som legat under fem års tid.

– Vi ska komma ihåg att nollränta ändå innebär historiskt låga nivåer, säger Ekots ekonomireporter Johan Prane.

Trots viss avmattning gör Riksbanken ändå analysen att världsekonomin är fortsatt stabil. Dock finns vissa orosmoln, däribland coronavirusutbrottet.

”Den globala industrikonjunkturen har mattats av, men de senaste månaderna har olika indikatorer för tillväxten stabiliserats och en del av den osäkerhet som tyngt den globala utvecklingen under en längre tid har minskat något. Inflationen i omvärlden är fortfarande dämpad, särskilt i euroområdet, och det globala ränteläget fortsätter att vara lågt. Följderna av det nya coronaviruset väntas minska den globala tillväxten på kort sikt, men det är i dagsläget svårt att fullt ut bedöma de ekonomiska konsekvenserna”, heter det i pressmeddelandet.