Kroppen

Det här viktigt för att mäta biologisk ålder

0:48 min

Biologisk ålder används för att försöka förutse hälsorisker och förtida död. Forskare vid Karolinska institutet har undersökt vilka markörer som är viktiga för att ta fram det här måttet.

Biologisk ålder säger något om hur långt du är i din åldrandeprocess. Men det finns olika sätt att mäta det här, och i en ny studie har forskare vid Karolinska institutet undersökt vilka markörer som är viktiga.

I en populationsstudie har de följt 845 medelålders och äldre deltagare under 20 år.

Enligt forskarna är bland annat den epigenetiska klockan, som är kopplat till hur olika gener slås på och av, och deltagarnas självupplevda skörhet, viktiga för att förutsäga risken för förtida död.

Sara Hägg, docent i molekylär epidemiologi vid Karolinska institutet, är en av forskarna bakom studien:

– Det som är unikt med vår studie är att vi har följt dessa individer under lång tid och samtidigt samlat så mycket data om deras biologiska ålder. På så vis har vi kunnat följa hur deras åldrandeprocess har förändrats över tid, samt hur olika markörer är relaterade till varandra, säger hon.

Nu vill forskarna få de här resultaten bekräftade på individnivå.

– Det viktigaste resultatet som studien bidrar med är att öka vår förståelse för vilka olika markörer som behövs för att kunna förutsäga förtida död. Eftersom olika markörer förklarar olika delar av åldrandeprocessen, så är vårt resultat en viktig pusselbit för fortsatt forskande på området och i förlängningen för individuella mätningar av åldrandet, fortsätter Sara Hägg.

Referens: Li, X. et al. "Longitudinal trajectories, correlations and mortality associations of nine biological ages across 20-years follow-up". eLife. 11 februari 2020. DOI: 10.7554/eLife.51507.