Psykisk ohälsa

Lavinartad ökning av könsdysfori hos flickor

1:45 min

Autism, depression och ångestsjukdomar är vanligt bland dem som diagnostiserats med könsdysfori. Det visar en ny rapport från Socialstyrelsen.

Kartläggningen visar att de som inte är bekväma med det kön de fötts in i också ofta diagnostiseras med psykiatriska diagnoser. Vanligt är autism, ångest och depression. Detta gäller särskilt unga som fötts som flickor. Socialstyrelsens kartläggning visar också att självskadebeteende är vanligare liksom risken att dö i självmord.

Sedan millennieskiftet har allt fler diagnostiserats med könsdysfori. Och det gäller i synnerhet barn som föds som flickor. Ökningen landar på hela 1500 procent sedan 2008 för flickor i åldern 13 till 17. Vad den här ökningen beror på förtäljer inte Socialstyrelsens utredning.

2018 hade 6 promille eller knappt 6000 personer i Sverige en könsdysforidiagnos.