Oenigheten i hamnarna fortsätter

2:16 min

I dag växlar arbetsgivarna i Sveriges Hamnar krav med LO-facket Transport i avtalsrörelsen. Efter hot om storstrejk fick också det konkurrerande facket Hamnarbetarförbundet kollektivavtal för knappt ett år sedan, men parterna är inte överens om vad det avtalet innebär.

Löner och arbetsvillkor tänker Sveriges Hamnar bara förhandla med Transport, säger förhandlingschef Joakim Ärlund.

– Det kommer vara Transport som är den motpart som vi förhandlar om löner och villkor med. Det är det som kommer att tillämpas på samtliga anställda i alla hamnar i hela Sverige.

– Det här avtalet som Hamnarbetarförbundet har haft det sista året och som vi är villiga att fortsätta erbjuda ger dem inte inflytande över anställningsvillkoren utan det ger dem fackliga rättigheter att utse skyddsombud och liknande, säger Joakim Ärlund.

Det har snart gått ett år sedan hotet om storstrejk och lockout i hamnarna avvärjdes när Hamnarbetarförbundet och Sveriges Hamnar tecknade kollektivavtal. Men oenigheten mellan fack och arbetsgivare finns kvar.

I flera fall har Hamnarbetarförbundet stämt arbetsgivarna för kollektivavtalsbrott när facket inte har fått förhandla lokalt om till exempel schemaförändringar. Vad avtalet mellan parterna egentligen är värt ska avgöras i Arbetsdomstolen.

– De tror sig ha en möjlighet att strunta i vad som faktiskt står i det avtal de har skrivit under med oss, säger Erik Helgeson, förbundsstyrelseledamot i Hamnarbetarförbundet.

Samtidigt stundar en avtalsrörelse som Hamnarbetarförbundet för första gången går in i med ett gällande avtal, och alltså är bundet av fredsplikt.

– Våra krav handlar om att vi vill ha en mer jämlik lönemodell och ett starkare skydd mot att bemanningsföretag tas in för att runda lagen om anställningsskydd, säger Erik Helgeson.

Men alla löne- och villkorsfrågor ska alltså förhandlas med det konkurrerande LO-förbundet Transport, enligt arbetsgivarsidans Joakim Ärlund.

– Alla deras krav är sådana att de handlar om anställningsvillkoren och de kommer ju Transports avtal styra, så jag har väl inte så stor anledning att kommentera vad de kräver. Det vi tänker erbjuda Hamnarbetarförbundet, så som det ser ut just nu, är att de kan få fortsätta med andrahandsavtalet som vi ingick 5 mars 2019, säger han.

Vad som händer om avtalet löper ut sista april utan att Hamnarbetarförbundet har fått något inflytande över förhandlingarna om nya villkor är oklart. Enligt Erik Helgeson har Hamnarbetarförbundet då rätt att vidta stridsåtgärder för att försöka få igenom sina krav.

– Vi är rustade för en konflikt men vi vill absolut inte ha den. Vi vill ha en normal relation till arbetsgivarparten där vi är med och förhandlar om villkoren för hamnarbetarna och våra medlemmar, säger han.