Betesmarker

Kor i stan kan få billigare mat

2:03 min
  • Uppsala kommun vill sänka arrendekostnaden för sina naturbetesmarker till landets lägsta.
  • Detta skulle öka chansen för att kor och får som betar på stadsnära marker blir kvar.
  • "Det här är verkligen positivt, det ligger i tiden", säger lantbrukaren Vilhelm Nilsson som arrenderar mark av Uppsala kommun i Hågadalen.