elbils-effekten

Stockamacken i Nordanstig hotas av nedläggning

1:22 min
  • Stockamacken i Nordanstigs kommun hotas av nedläggning efter att antalet tankningar minskat.
  • Per Dahlström, ordförande för Stockamacken tror att nedgången av tankningar kan bero på att fler väljer att köpa elbil istället för bensin eller diesel.
  • En aktiv mack är en förutsättning för en levande bygd, säger Per Dahlström.