Miljö

Riksrevisionen: Ineffektiva stöd till miljöbilar

2:29 min

Statens styrmedel till miljöbilar är ineffektiva och dyra, skriver Riksrevisionen i en ny rapport.

Regeringen har inte heller visat vilken effekt styrmedlen får för klimatet, skriver Riksrevisionen.

– Att det i vissa fall saknas miljömässiga konsekvensanalyser är ju särskilt förvånande eftersom det är själva syftet med åtgärderna. Men också att det helt och hållet saknas samhällsekonomiska konsekvensanalyser, säger Cecilia Kellberg, som lett granskningen.

De senaste åren har flera nya styrmedel införts, målet är att minska trafikens klimatutsläpp med 70 procent till år 2030. Under 14 år till och med 2020, har staten satsat nära 13,5 miljarder kronor i stöd eller skatteutgifter för miljöbilar.

Riksrevisionen har granskat sex av de styrmedel som är tänkta att gynna mer klimatvänliga bilar, däribland supermiljöbilpremien, bonus-malus och miljöbilspremien. Granskningen visar att metoderna kostar mycket i förhållande till andra åtgärder som ska minska utsläppen.

Koldioxidskatten är enligt Riksrevisionen mycket mer effektiv än
supermiljöbilspremien eller systemet med bonus-malus, där klimatsmarta bilar får bonus, säger Cecilia Kellberg

– Det är då till exempel fem gånger högre än den befintliga koldioxidskatten vi har, som är ett effektivt instrument för att minska utsläppen, enligt Cecilia Kellberg.

Riksrevisionen kritiserar att det saknas konsekvensanalyser av nytta i förhållande till kostnader. Sådana analyser ska göras enligt regeringens egna riktlinjer. Riksdagen riskerade fatta beslut om miljöbil-styrmedel utan tillräckligt underlag, skriver Riksrevisionen.

Olika kategorier av bilköpare har också olika stor nytta av styrmedlen. De gynnar personer med förmånsbil mer än privatbil-ägare, och är ojämnt fördelade mellan stad och landsbygd. En oproportionerligt stor del av stödet hamnar i storstäder.

Skattebetalarna missgynnas också av att många miljöbilar säljs utomlands efter några få år, enligt Cecilia Kellberg:

– En bil som är subventionerad i Sverige och exporteras efter kort tid, det tredubblar den samhällsekonomiska kostnaden för den här bilen, jämfört med en bil som stannar resten av sin livslängd i Sverige, säger Cecilia Kellberg.

Riksrevisionen rekommenderar regeringen bland annat att göra bättre underlag och konsekvensanalyser, och en översyn av hur man ska hindra att subventionerade miljöbilar exporteras.