amerikansk och tysk underrättelsetjänst

Efter skandalen – svenskt företag utreder produkterna

2:02 min

Det svenskägda företaget, Crypto International AG, utreder nu om det kan finnas gömda kryphål i produkterna de säljer internationellt.

Det kallas århundradets underrättelsekupp. Under flera decennier kunde amerikansk och tysk underrättelsetjänst läsa stora delar av andra staters krypterade kommunikation. Detta genom att i hemlighet samarbeta med ett ledande krypteringsföretag vid namn Crypto AG. Något som bland annat tidningen Washington Post rapporterat.

Företaget Crypto AG blev efter andra världskriget snabbt ledande på krypteringsmaskiner. Runt 120 länder köpte och använde krypteringsutrustningen.

Under kalla krigets gång kom det att hemlighet kontrolleras och ägas av amerikanska underrättelsetjänsten CIA och tyska underrättelsetjänsten BND. Några få länder ska ha känt till denna hemlighet, bland annat Sverige, enligt Washington Post.

Underrättelseoperationen avvecklades senare, och företaget delades upp och såldes 2018. Den internationella delen av företaget köptes till hundra procent av en svensk investerare, som startat den nya företaget vid namn Crypto International AG.

Den svenske mannen säger till Washington Post att han inte haft en aning om Cryptos kopplingar till amerikansk och tysk underrättelsetjänst.
Detta trots att anklagelserna länge varit kända i både nyhetsmedier och litteratur. Till tidningen säger han att han innan avslöjandet tolkat detta som rykten.

Ekot har sökt Crypto International AG och Militära säkerhets- och underrättelsetjänsten, Must. Ingen har ställt upp på intervju. Crypto International skriver i ett mejl till Ekot att de är ett nybildat företag som inte samarbetat med varken amerikansk eller tysk underrättelsetjänst.

Till Washington Post säger Crypto International AG att de utreder alla produkter de säljer för att se om de har några gömda sårbarheter i sig.