Avslöjandet som beskrivs som något av århundradets underrättelsekupp

12 min
  • Amerikansk och tysk underrättelsetjänst kunde under kalla kriget läsa stora delar av ungefär 120 andra länders krypterade kommunikation.
  • Det handlar om företaget Crypto AG, som startades av svenska Boris Hagelin, men som under kalla kriget kom att kontrolleras och
    ägas av CIA och tyska underrättelsetjänsten BND. 
  • Hör Jan Hallenberg från utrikespolitiska institutet och Pontus Johnson, cyberexpert.