Nya coronaviruset

Högsta ledningen i Hubei-provinsen byts ut

1:35 min

I Kina sparkas nu de två tyngsta partitjänstemännen i Hubei-provinsen, som är den provins som är hårdast drabbad av coronaviruset. Samtidigt har antalet nya fall ökat dramatiskt efter att kinesiska myndigheter lättat på diagnoskraven för de smittade.

Totalt har nu närmare 60 000 personer i Kina bekräftats smittade.
1368 personer har avlidit. Och partisekreteraren i Wuhan ska bytas ut.

Beskedet kom som vanligt via statliga kinesiska medier. Partisekreteraren för Hubei-provinsen, Jiang Chaoliang, byts ut. Han ersätts omedelbart av Shanghais borgmästare Ying Yong.

Precis som tidigare i veckan när ledningen för Hubei-provinsens sjukvårdsmyndighet sparkades så gavs ingen förklaring till varför.
Men klart är att Hubei-provinsen är hårt drabbad av coronaviruset och sjukvården är under enorm press. Särskilt provinshuvudstaden Wuhan där antalet bekräftade fall idag mångdubblades.

Över 13 000 nya fall konstaterades i staden. En tiodubbling jämfört med dagen innan.

Orsaken till den kraftiga ökningen är, enligt de kinesiska myndigheterna, mindre strikta diagnoskrav för dem som söker vård.
Tidigare har endast de som testat positiva för viruset via särskilda test-kit räknats in i den officiella statistiken.

Nu får läkarna större frihet att själva ställa diagnos utifrån bland annat lungröntgen. Syftet är enligt de lokala hälsomyndigheterna att fler ska få vård och snabbt isoleras.

Den senaste dödssiffran i Kina ökade också dramatiskt som en konsekvens av de nya riktlinjerna. Över 250 dödsfall noterades igår, över dubbelt så många som tidigare avlidit av viruset på en och samma dag.