Barnen i IS-lägren

Kommuner redo att ta emot barn från IS-läger

1:59 min

Flera kommuner har förberett hur man ska arbeta om det kommer barn från de läger för IS-anhängare som finns i Syrien. Förra året gjorde Säkerhetspolisen orosanmälningar om de svenska barn som finns i lägren - och nu säger flera kommuner till Ekot att man är redo att ta emot barn om dom kommer.

Det var förra våren som säkerhetspolisen gjorde orosanmälningar till kommunerna om de barn som finns i läger för IS-anhängare i Syrien, eftersom man ville ge kommunerna möjlighet att förbereda sig på att det kunde komma tillbaka barn. En av de kommuner som säger att man är redo är Stockholm.

– Vi har en plan tillsammans med Region Stockholm, som först och främst handlar om sjukvård. Man ska kunna konstatera att barnen mår bra. Sedan blir det sedvanlig socialtjänst, där man får bedöma vad förutsättningarna för det här barnet är, säger Christina Kiernan, samordnare mot våldsbejakande extremism i Stockholm.

Också i Malmö, Linköping och Örebro säger man till Ekot att man förberett sig på att ta emot barn. Det kan bland annat handla om att man jobbat upp strukturer för samarbetet med sjukvården och barnpsykiatrin, eller tittar på hur ett mottagande på en flygplats kan gå till.

Monika Boström är gruppledare hos socialtjänsten i Örebro, och säger att barnens behov av stöd och skydd kommer bedömas och utredas i varje enskilt fall om det kommer barn, och att bilden är att barnen kan behöva stöd på många olika områden:

– De kanske har separerats från syskon och föräldrar och från annat nätverk, de saknar skolgång, har brist på mat. Det kan vara så många faktorer som ett barn drabbas av, säger hon.

Enligt uppgifter handlar det om runt 50 barn med koppling till Sverige som finns i lägren, och det är i nuläget oklart vad som ska hända med barnen. Regeringen har sagt att man vill hjälpa barnen till Sverige om och när det är möjligt, men i nuläget är det bara sju föräldralösa barn från Göteborg som kommit tillbaka.

Jonas Trolle är chef på Center mot våldsbejakande extremism, som arbetar med att ge stöd till kommunerna - och hans bild är att de kommer att kunna hantera om det kommer barn:

– Att kunna arbeta med unga som varit utsatta för svåra typer av trauman och umbäranden den beredskapen finns, och det är absolut inte så att det här är ett antal som inte är hanterbart, oavsett hur många vi pratar om, säger han.