Psykisk hälsa

Hjärnans aktivitet kan ge ledtrådar om behandling mot depression

1:42 min

Att mäta aktiviteten i hjärnan kan vara ett sätt att hitta rätt behandlingsmetod mot depression, enligt en ny studie.

Robert Bodén, överläkare vid akademiska sjukhuset i Uppsala, har läst studien som publicerats i Nature Biotechnology.

– Det här är väldigt intressanta resultat, eftersom vi i modern psykiatrisk behandling i dag har ganska många olika behandlingar att välja mellan, men vi vet inte vilken behandling som passar för vilken patient, säger han.

I studien med över tvåhundra patienter med djup depression, mättes hjärnans aktivitet med elektroder på huvudet, så kallad elektroencefalografi, EEG. Mätningarna analyserades med hjälp av artificiell intelligens.

Genom att lära sig hjärnans neurologiska signatur, kunde datorn förutsäga vilka patienter som skulle svara på behandling med det antidepressiva läkemedlet sertralin, med en träffsäkerhet på 76 procent. Men också vilka patienter som skulle svara bäst på en annan typ av behandling, så kallad transkraniell magnetstimulering.

– Det som är lite intressant är att de som har lägst chans att svara på antidepressiva läkemedel, är de som har störst chans att svara på en viss typ av repetitiv transkraniell magnetstimulering, säger Robert Bodén.

Nästa steg är att se om resultaten kan upprepas av andra forskare, och om metoden fungerar med andra läkemedel.

– Skulle det visa sig att den här metoden kan förutsäga inom flera olika grupper, och hjälpa oss att välja rätt läkemedel, då kommer det här att vara ett stort genombrott, fortsätter han.

Referens: Wu et al., 2020. "An electroencephalographic signature predicts antidepressant response in major depression", Nature Biotechnology. DOI: 10.1038/s41587-019-0397-3.