Vill slopa informationsplikten

Hiv-smittade kan slippa berätta för partner

0:26 min

Välbehandlade hiv-smittade ska inte behöva informera sexpartner om sin sjukdom, anser riksdagens socialutskott, som nu uppmanar regeringen att ta bort informationsplikten.

– Folkhälsomyndigheten har kommit fram till att är du en person med välbehandlad hiv, så smittar du inte längre. Då ska du inte behöva berätta om detta för en sexuell partner, säger Barbro Westerholm, Liberalernas talesperson i hbtq-frågor.

Hon har drivit frågan om att slopa informationsplikten sedan 2011, men först nu har hon fått brett gehör bland riksdagspartierna. Alla partier i socialutskottet förutom Sverigedemokraterna ställer sig nu bakom ett så kallat tillkännagivande till regeringen om att ändra smittskyddslagen.

Lagen är från 2004 och utskottet anser att den är föråldrad.

Enligt Folkhälsomyndigheten är hiv i dag en kronisk infektion. Vid välinställd behandling är virusnivåerna i blodet omätbara och risken för hiv-överföring vid sex är mycket låg, anför utskottet.

Att behovet av att få veta om partnern är smittad kan finnas kvar på ett personligt plan är enligt Westerholm en annan sak.

– Samhället ska inte gå in och tvinga fram en informationsplikt. Här får man istället hoppas att paren löser detta på ett pragmatiskt sätt, säger hon.

När det gäller personer som inte är välbehandlade, till exempel för att de missköter sin medicinering, ska informationsplikten vara kvar. Men i normalfallet är hivsmittade välbehandlade i Sverige, enligt Barbro Westerholm.

Utskottet gör även två andra tillkännagivanden till regeringen — om förebyggande insatser för att främja hbtq-personers psykiska hälsa samt en utvärdering av narkotikapolitiken.