STUDIO ETT TORSDAG 13 FEBRUARI

Tornedalingar ska få upprättelse

10 min
  • Nu ska svenska statens övergrepp mot tornedalingarna lyftas fram i en sannings-och försoningskommission som regeringen tillsätter.
  • De handlar bland annat om förbud att undervisas på sitt eget språk, om misshandel och rasbiologiska undersökningar.
  • Hör Bengt Niska, styrelseledamot i Svenska tornedalingarnas
    riksförbund och Johanna Westeson, jurist och sakkunnig i diskrimineringsfrågor på Amnesty International.