Bryssel

EU: Vi är redo att hantera coronaviruset

2:03 min

EU-länderna kan hantera coronaviruset i nuläget, men behöver vara vaksamma och samarbeta för att förhindra spridning i Europa. Det var budskapet efter hälsoministrarnas möte i Bryssel idag.

– Virus känner inga gränser. Vi måste samarbeta och ha ett gemensamt svar för att hantera coronaviruset, säger EU:s hälsominister Stella Kyriakides.

Hon framhöll att EU-länderna har starka sjukvårdssystem och står väl rustade för att hantera utbrottet. Men samtidigt krävs vaksamhet och att varje land har tillräckliga resurser.

En fråga som diskuterades särskilt på dagens möte var brist på läkemedel och utrustning. Dels går mycket resurser åt för att hantera utbrottet i sig, men Kina är också en stor läkemedelsproducent. Det gör att utbrottet kan påverka försörjning av läkemedel globalt.

Enligt europeiska läkemedelsmyndigheten råder det ingen brist i Europa idag. Men framåt är EU-kommissionen redo att vidta åtgärder om det krävs, till exempel genom EU-gemensamma upphandlingar.

Sverige har tidigare haft problem med just restnoteringar och brist på läkemedel och utrustning.

Socialminister Lena Hallengren säger att det inte finns brist på läkemedel och utrustning i Sverige just nu. Hon ställer sig också tvekande till om brist skulle kunna åtgärdas genom gemensam upphandling inom EU.

– Skulle vi göra det i Sverige så kräver det riksdagsbeslut. Men man ska inte överskatta att det ska vara så mycket enklare. När det är brist och restnoterat så saknas substansen även när man gör en större upphandling. Men det är klart att vi följer den frågan, säger hon.

När det gäller frågan om gränskontroller och eventuella stopp för resor till och från Kina såg ministrarna inga större behov av sådana åtgärder. Många betonade att spridningen av coronaviruset i EU är begränsat.

Enligt de senaste siffrorna har 44 fall rapporterats i åtta länder, varav ett fall i Sverige.